Jak rozpoznat vedení Ducha Svatého od působení Zlého?  


Duch Svatý   nikdy nevede proti Božím zákonům a proti zákonům, které Bůh vložil do přírody, ale jasně člověka usvědčuje z hříchu
Zlý   omlouvá kompromisy se zlem, vysvětluje je dobrými motivy a dobrým cílem  
Duch Svatý   vede vždy ke Kristu, k oddanosti a lásce k Bohu, a k vnitřní modlitbě  
Zlý   odvádí od modlitby, většinou pod záminkou něčeho prospěšnějšího  
Duch Svatý   vede nás k lásce k církvi a k lásce k druhým lidem, k budování církve, k odpuštění
Zlý boří naše vztahy, vytváří pocity závisti, soutěživosti a nenávisti, soustředí nás 
na nás samotné  
Duch Svatý   vždycky nás vede postupně, jasně a průhledně, i když častokrát v důvěře; člověk většinou nevidí moc dopředu, ale přesto je Boží vedení jasné a konkrétní  
Zlý vede nás překotně, zmateně a klikatě  
Duch Svatý   nepřehání a nepřetěžuje člověka, neterorizuje nás  
Zlý staví před člověka velice limitující požadavky, a nerespektuje lidskou svobodu  
Duch Svatý   dává vždycky člověku naději i přes vědomí vlastních slabostí a vin, dává mu zvláštní smysl pro pokání a obrácení  
Zlý deptá člověka, vede ho k zoufalství  
Duch Svatý   vede ke službě, k oběti, nikdy nevede člověka k pohodlí, ale k práci, k poctivosti v každodenních úkolech a povinnostech  
Zlý odvádí od každodenních povinností různými výjimečnostmi a přeháněním, vede ke spěchu nebo naopak k lenosti  
Duch Svatý   vede nás k tomu, co je podstatné a trvalé, co je důležité z hlediska naší spásy 
a věčnosti, ne k tomu, co nabízí krátkodobý úspěch v tomto světě  
Zlý snaží se, abychom se drželi nepodstatných věcí, přehání naléhavost konkrétních činů, nabízí nám velice rychlý a snadný úspěch  

                                                                                              *****

Tím nejjasnějším rozlišením je ovoce Ducha Svatého – láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání.  

Využívat svého daru znamená budovat komunitu. Zpronevěřit se mu znamená škodit celé komunitě i každému jejímu členu zvlášť. Je tedy důležité, aby každý člen znal svůj dar, aby ho využíval a aby cítil svou zodpovědnost za jeho rozvoj. Každý podle svého daru najde v komunitě své místo. Stane se tak nejen užitečným, ale i jedinečným a potřebným pro ostatní.

(J. V.)

 

   

 

Aktuality

Opatství

G. J. Mendel

Farnost

Archiv
Fotogalerie
Odkazy
Kontakt

Zpět na úvod