Žehnání nových varhan - Štědrý den 2007
Bazilika Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně

Nové varhany požehnal starobrněnský opat, augustinián Lukáš Evžen Martinec. Slavnostní bohoslužby se zúčastnil 
i primátor města Brna Roman Onderka.
Ke kráse liturgie svým zpěvem přispěli i umělci Městského divadla v Brně Ivana Vaňková a Petr Gazdík.
Na pozvání opata přijely i děti z brněnského Klokánku, které řídil Václav Kovářík. Slavnosti bylo přítomno několik stovek věřících.
Po bohoslužbě následovala prohlídka nově opravené oratoře královny Elišky Rejčky.   

Foto: jef Kratochvíl

 

 

   

 

Aktuality

Opatství

G. J. Mendel

Farnost

Archiv
Fotogalerie
Odkazy
Kontakt

Zpět na úvod