Pozdrav apoštolského nuncia Diega Causera poutníkům ve Staré Boleslavi při Národní svatováclavské pouti ve středu 28. 9. 2005. 

Je mi ctí slavit spolu s vámi a se všemi občany České republiky knížete svatého Václava; stojí u počátků důstojnosti této země jakožto suverénního a křesťanského národa. 

"Svatováclavská tradice je základním kamenem naší existence jakožto státu a národa a zároveň nejdůležitějším dokladem toho, že náležíme k evropské kultuře a civilizaci." Plně souhlasíme s tímto moudrým názorem, který vyjádřil náš prezident Václav Klaus na Budči 26. září 1992. Využívám této příležitosti, abych jemu a vůbec všem Václavům popřál vše dobré a Boží požehnání v den jejich svátku. 

Svatý kníže Václav vtiskl této zemi také hluboký křesťanský rys. Rád bych s velkým obdivem zmínil dvě oblasti, v nichž křesťanství znamená pro tvářnost této země výjimečný přínos:
- velké množství vynikajících uměleckých a kulturních děl, které jsou chloubou občanů České republiky a důvodem obdivu jejích návštěvníků. Jsou inspirovány nebo mají přímo vztah ke křesťanským církvím. V této zemi se krása a umění nejvíce zračí na tom, co je křesťanské.
- inspirace křesťanstvím zasahuje ovšem ještě hlouběji než do památek a umění; hrálo vždy významnou roli při vytváření hodnot, které utvářejí život společnosti v této zemi. Je spravedlivé si přiznat, že to byli právě křesťané, kteří svým úsilím o svobodu a lidská práva, a není tomu dávno, přispěli k transformaci autoritativních režimů a k obnově demokracie ve střední a východní Evropě. 

Dalo by se říci, že časy se mění: nyní většina obyvatel této země křesťanskou identitu popírá, mnoho politiků pohlíží na církve jako na ohrožení spořádaného společenského života.
Jim všem s přesvědčením říkáme: nebojte se Krista, protože on přeje všem kladným hodnotám a ctnostem, které zlidšťují a uvádějí v soulad společenský život. 

Na druhé straně je třeba s pokorou říci, že my, kteří se pyšníme jménem křesťan, bychom měli svou vlastní víru prohloubit, aby naše svědectví bylo jednoznačnější, jasnější, radostnější a lidštější a abychom tak znovuprobudili dřímající křesťanské dědictví, jež je stále přítomno v duších velké většiny obyvatel České republiky. 

Ať svatý Václav žehná nám a své zemi.


   

 

Aktuality

Opatství

G. J. Mendel

Farnost

Archiv
Fotogalerie
Odkazy
Kontakt

Zpět na úvod