K Nadaci sv. Františka z Assisi

Církev nechce brzdit žádnou iniciativu, která pomáhá zmenšovat lidskou bídu a podporuje lidskou solidaritu s potřebnými. Přísně však rozlišuje iniciativy založené církví, nebo založené věřícími laiky a církevní autoritou schválené a pak všechny ostatní. Protože církev nese odpovědnost za to, co se hlásá a nabízí v kostelích, je dovoleno v kostelích nabízet jen to, co má platné církevní schválení. (Za platné se považuje schválení místního biskupa, kde organizace sídlí, nebo působí, u tiskovin je také rozhodující jazyková verze. Např.: není platné schválení udělené v cizině na anglický text pro český text vydaný u nás, nebo schválení před padesáti lety pro dnešní nové vydání.)

Nadace svatého Františka nemá žádné církevní schválení a žádný církevní představený není informován o jejím hospodaření, proto církev nemůže dávat žádné záruky ani doporučení a tudíž nemůže ani dovolit nabízení jejich materiálů v kostelích ani přímo, ani jako přílohu časopisů. Chce-li Nadace oslovovat věřící v kostelích, musí si vyřídit patřičné církevní schválení se všemi podmínkami a důsledky. Jinak je nutno jejich opětovné úsilí pronikat do kostelů považovat za obcházení církevní autority.

Arcibiskup Jan Graubner, předseda ČBK

S 19/05

   

 

Aktuality

Opatství

G. J. Mendel

Farnost

Archiv
Fotogalerie
Odkazy
Kontakt

Zpět na úvod