Závazek rakouských biskupů

Rakouští biskupové se na závěr svého společného zasedání zavázali, že budou pečlivě dbát na to, aby v budoucnu nedocházelo v liturgii k narušování stanoveného řádu. Všechny, kteří tento pořádek porušují, vyzvali biskupové k obrácení. Biskupové jsou vyzýváni, aby pečlivě studovali každou kritiku a stížnost, která se k nim v té věci dostane. Všichni se musí vrátit ke společnému pořádku. Věřící mají právo na autentickou liturgii Církve. Objevilo se mnoho vlastních výmyslů, které se pokládají za lepší než to, co je stanoveno jako osvědčené. Mše svatá je nezaměnitelná slavnost. Nesmíme tento práh odstraňovat. Biskupové zdůrazňují nezastupitelnou roli kněze. Hlásání evangelia je vyhrazeno knězi a jáhnovi. Eucharistická modlitba je vyhrazena knězi. Svaté přijímání musí být provázeno výrazem úcty a víry, že pod způsobou chleba je skutečně přítomen živý Kristus. Nikdo nesmí přistupovat ke svatému přijímání nepřipraven. Vyznání těžkých hříchů před svatým přijímáním ve svaté zpovědi je bezpodmínečně nutné k hodnému svatému přijímání. Kristus je pod svátostnými způsobami přítomen i mimo mši svatou. Eucharistická adorace je velkým zdrojem duchovní síly, kterou již odhalilo i mnoha mladých lidí v mnoha zemích světa.

S 15/05

   

 

Aktuality

Opatství

G. J. Mendel

Farnost

Archiv
Fotogalerie
Odkazy
Kontakt

Zpět na úvod