Sv. Basil Veliký a Řehoř Naziánský (2. leden)

Vstupní modlitba

Bože, tys povolal svatého Basila a Řehoře,
aby svým příkladem a učením
ukazovali tvé církvi cestu k pravdě;
prosíme tě, pomáhej nám,
abychom se tvé pravdě pokorně otvírali
a v lásce podle ní věrně žili.

___

Čím jsou příkladem - cestou ke svatosti

- osobním životem: zcela se obětovali pro církev a bližní
- ochotou pracovat
- touhou po vzdělání
- životem v pravdě, k níž přiváděli druhé
- na základě života v pravdě mohli teprve žít v lásce s druhými
___

Můžeme také odvodit opak – cestu zla:

- životní přetvářka, faleš
- notorická, pohoršující lenost a příživnictví
- viditelná nevzdělanost a nezájem o ni
- život ve lži a z ní plynoucí nenávist vůči druhým

   

 

Aktuality

Opatství

G. J. Mendel

Farnost

Archiv
Fotogalerie
Odkazy
Kontakt

Zpět na úvod