Výročí úmrtí opata Gregora Johanna MENDELA


Ve středu 6.1. 2016 vzpomenuli genetikové na celém světě výroční den úmrtí „otce genetiky“, starobrněnského opata Gregora Johanna Mendela, od něhož uplynulo 132 let.

Díky svému vynikajícímu intelektu a neúnavné pracovitosti opat Mendel objevil a naformuloval zákony dědičnosti, čímž předběhl svou dobu.

Tím se stal nejvýznamnějším a nejznámějším augustiniánem v moderní historii řádu. Snad lze rovněž konstatovat, že není mnoho kněží z naší země, kteří by byli známí na celém světě tak, jako opat Mendel.

Žádné společenství, ve kterém vládne duch moudrosti, nepřehlíží své velikány. Ba naopak! Je na ně hrdé a vzpomíná na ně. Je vděčné za jejich obdivuhodný život a mimořádné dílo, jež jsou neustálým, inspirujícím příkladem pro další generace.

Již za svého života opat Mendel zakoušel nepochopení (pro výsledky své práce) a zažil tak na vlastní kůži, co může znamenat „Do vlastního přišel, ale vlastní ho nepřijali.“ Proto také v závěru svého života prohlásil „Má doba přijde.“ Lze tedy usoudit, že ho ani dnes nepřekvapí, zda-li je vzpomínán a nebo přehlížen...   

 

Aktuality

Opatství

G. J. Mendel

Farnost

Archiv
Fotogalerie
Odkazy
Kontakt

Zpět na úvod