Schematicky: kde vane Duch Svatý a kde je přítomný Zlý?

Duch Svatý - pokora
Zlý - pýcha
Duch Svatý - spravedlnost
Zlý - nespravedlnost
Duch Svatý - láska
Zlý - zloba, nenávist, zášť
Duch Svatý - pravdivost
Zlý - lež, pomluvy, donášení
Duch Svatý - čestnost
Zlý - podvod
Duch Svatý - velkodušnost, přejícnost
Zlý - sžírající žárlivost
Duch Svatý - moudrost
Zlý - primitivismus a vychytralost
Duch Svatý - pracovitost
Zlý - lenost
Duch Svatý - ochota k oběti
Zlý - egoismus
Duch Svatý - shromažďuje ve prospěch ostatních
Zlý - rozhazuje (plýtvá) tím, co patří druhým
Duch Svatý - střídmost
Zlý - hédonismus
Duch Svatý - respekt, ocenění druhých
Zlý - pohrdání, nezájem o druhé
Duch Svatý - vnitřní radost
Zlý - smutek nebo veselí v alkoholu,…
Duch Svatý - pokoj v srdci
Zlý - falešný, zajištěný klídek
Duch Svatý - laskavost
Zlý - neupřímný úsměv a sladké, plytké řeči
Duch Svatý - dodržení slova
Zlý - neplnění slova
Duch Svatý - zbožnost potvrzená skutky
Zlý - jalová, předstíraná „svatost“
Duch Svatý - liturgie: spoluúčast na posvátném ději
Zlý - (tragi)komická obřadnost, populismus
Duch Svatý - statečnost
Zlý - zbabělost, kolaborace se Zlým
Duch Svatý - umění a krása
Zlý - tupost, nevkus a kýčovitost
Duch Svatý - ochota tvořit nové a lepší
Zlý - ničení všeho stávajícího a dobrého

_____

Z uvedeného je zřejmé, kde působí Duch Svatý, nebo kde se uhnízdil Zlý - Ďábel, často jako opice Boží.

O toho prvního (Ducha Svatého) je třeba neustále prosit, aby ho snadno nenahradil ten druhý (Zlý); před ním utíkejme a zcela se mu vyhýbejme!

„Buďte střízliví a bděte, protože váš protivník ďábel jako řvoucí lev obchází a hledá, koho by mohl zhltnout.“ (1 Petr 5,8)

 

   

 

Aktuality

Opatství

G. J. Mendel

Farnost

Archiv
Fotogalerie
Odkazy
Kontakt

Zpět na úvod