BAZILIKA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE NA STARÉM BRNĚ, MENDLOVO NÁMĚSTÍ


Ve středu 22. 5. 2013 
o svátku sv. Rity
se konal pod záštitou

Romana Onderky, primátora statutárního města Brna,

v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně,

Májový benefiční koncert
pro občanské sdružení Úsměvy pro pomoc lidem s Downovým syndromem a jejich rodinám.

Na spolupořádání koncertu se podílelo

Augustiniánské opatství na Starém Brně,
Filharmonie Brno,  
a SNIP& CO, reklamní společnost.

Všem těm, kteří jakýmkoli způsobem přispěli k tomu, že se vybralo 70.000,- Kč
Pán Bůh zaplať !

Foto: Jef Kratochvíl a Marie Schmerková

 

 

 

   

 

Aktuality

Opatství

G. J. Mendel

Farnost

Archiv
Fotogalerie
Odkazy
Kontakt

Zpět na úvod