BAZILIKA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE NA STARÉM BRNĚ, MENDLOVO NÁMĚSTÍ


Ve středu 27. 5. 2012 se konal

pod záštitou
Romana Onderky, primátora statutárního města Brna,

v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně,

Májový benefiční koncert
pro Občanské sdružení Práh.

Na spolupořádání koncertu se podílelo

Augustiniánské opatství na Starém Brně,
Filharmonie Brno,  
a SNIP& CO, reklamní společnost.

Všem těm, kteří jakýmkoli způsobem přispěli k tomu, že se vybralo 100.000,- Kč
Pán Bůh zaplať !

 

 

   

 

Aktuality

Opatství

G. J. Mendel

Farnost

Archiv
Fotogalerie
Odkazy
Kontakt

Zpět na úvod