Mons. Girotti: Obnova praxe svátostné zpovědi závisí především na kněžích

Do Říma se sjelo 700 kněží z 84 zemí, aby se účastnili kurzu pro zpovědníky, který každoročně organizuje Apoštolská penitenciárie, což je nejstarší vatikánská instituce, která řeší složitější případy svátostné zpovědi, uděluje rozhřešení, dispenze, odpustky a přijímá některá další rozhodnutí, dotýkající se oblasti tzv. interního fóra, tedy lidského svědomí. V čele této instituce stojí vrchní penitenciář, kterým je kardinál Manuel Monteiro de Castro, a regent penitenciárie, jímž je mons. Gianfranco Girotti. Ten v rozhovoru pro Vatikánský rozhlas řekl:

Jsem přesvědčen, že obnova praxe svátostné zpovědi dnes závisí z velké části na kněžích a zejména na vědomí, že oni jsou nositeli této cenné a nenahraditelné služby. Bl. Jan Pavel II. říkával, že kněží, kteří ve svátosti smíření udělují věřícím milost odpuštění konají – hned po slavení eucharistie – ten nejvyšší úkon svého kněžství.

Jsou patrná nějaká znamení obnovy v životě církve, pokud jde o svátost pokání?

Díky Bohu, ano. Vždycky je ovšem třeba rozvíjet nové přístupy, které věřící vedou k přijímání této svátosti jakožto závěru určité etapy, v níž svoje skutky vnímají nikoli jako projev svojí dobré vůle, nýbrž jako účinek milosti ve svém životě. Zajisté ještě přetrvává určité oslabení smyslu pro hřích, ale v posledních letech lze již pozorovat stoupající zájem o tuto dimenzi života víry.

Věřící občas pociťuje určité rozdíly mezi různými zpovědníky. Někdo říká: ten je přísný; jiný zase: ten je shovívavý...

Naše kurzy mají za účel posílit kompetenci a znalost věrouky a pomáhat zpovědníkům pohybovat se vždycky v rámci církevní nauky, aby mezi jejich soudy neexistovaly rozdíly, ale aby všichni aplikovali principy církevního magisteria.

Někdy se říká, že určité problémy mají různá řešení …

Ano, to se může stát. Neznamená to však, že kněz může při zpovědi o delikátních problémech podávat libovolná mínění neboli svoje názory. Vždycky musí předkládat zákon církve.

Jakou radu byste dal zpovědníkovi?

Dobrý zpovědník musí být vždycky přívětivý, klidný, nesmí být uspěchaný; musí vždycky zachovávat maximální zdvořilost a nezapomínat na to, že zpovědník plní také otcovskou roli, protože odhaluje lidem srdce Boha Otce, zosobňuje obraz Krista Dobrého pastýře.

A rada pro penitenty?

Objevovat hodnotu zpovědi nově, totiž jako svátost posvěcení, které je v životě křesťanů nejdůležitější.

Říká mons. Girotti, regent Apoštolské penitenciárie v souvislosti s kurzem pro zpovědníky, který v těchto dnech probíhá v Římě. Jeho účastníky spolu se členy Apoštolské penitenciárie přijme v pátek na audienci Svatý otec Benedikt XVI.

Zdroj: Radio Vatikán

 

 

   

 

Aktuality

Opatství

G. J. Mendel

Farnost

Archiv
Fotogalerie
Odkazy
Kontakt

Zpět na úvod