VI. Zahradní slavnost

Ve čtvrtek 15. září 2011 se v Augustiniánském opatství na Starém Brně uskutečnila VI. Zahradní slavnost. 
Výtěžek dražby, která se konala během benefičního večera, činil 770.000,- Kč.
Tyto prostředky včetně dobrovolného vstupného a stejně tak dobrovolných příspěvků byly věnovány 
Dětskému domovu Dagmar.
Společenský večer obohatila svým zpěvem Tereza Kerndlová.
Slovem provázel a dražbu vykonal Zdeněk Junák.
Všem dárcům, organizátorům večera a příznivcům vyslovil otec opat na závěr poděkování těmito slovy: 
Pán Bůh Vám odplať za Vaši štědrost a pomoc potřebným.
Foto: Jef Kratochvíl

 

   

 

Aktuality

Opatství

G. J. Mendel

Farnost

Archiv
Fotogalerie
Odkazy
Kontakt

Zpět na úvod