Starobrněnská pouť ke cti Panny Marie Nanebevzaté - Ochránkyně města Brna se konala 15. 8. 2011 mimo jiné za účasti J. Ex. Jana Bláhy - biskupa, J. M. Mariána Rudolfa Kosíka - opata, řady dalších kněží a několika stovek věřících a hostů. Slavnostním kazatelem byl doc. dr. Max Kašparů, teolog, psychiatr a spisovatel. O krásu hudby a zpěvu se postaraly chrámové sbory Chorus Marianus Tršice a Svatocecilský sbor Olomouc pod vedením Jana Gottwalda.

Foto: Jef Kratochvíl

 

   

 

Aktuality

Opatství

G. J. Mendel

Farnost

Archiv
Fotogalerie
Odkazy
Kontakt

Zpět na úvod