Ve středu 25. května 2011 se konal v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně,
pod záštitou Romana Onderky, primátora statutárního města Brna,

Májový benefiční koncert ve prospěch neziskového projektu
"Brno a Jižní Morava bez hranic".

Na spolupořádání koncertu se podílelo 
Augustiniánské opatství na Starém Brně,
Filharmonie Brno
a SNIP & CO, reklamní společnost.

Všem těm, kteří jakýmkoli způsobem přispěli ke zdaru tohoto koncertu,
jehož konečný výtěžek byl 140.000 Kč, Pán Bůh zaplať !

Foto: Jef Kratochvíl

***   ***   *** 

   

 

Aktuality

Opatství

G. J. Mendel

Farnost

Archiv
Fotogalerie
Odkazy
Kontakt

Zpět na úvod