BAZILIKA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE NA STARÉM BRNĚ 
MENDLOVO NÁMĚSTÍ


Ve čtvrtek 27. 5. 2010 se konal

pod záštitou
Romana Onderky, primátora statutárního města Brna,

v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně,

Májový benefiční koncert,
pro Ligu vozíčkářů.

Na spolupořádání koncertu se podílelo

Augustiniánské opatství na Starém Brně,
Filharmonie Brno,  
a SNIP& CO, reklamní společnost.

Všem těm, kteří jakýmkoli způsobem přispěli ke zdaru tohoto koncertu
Pán Bůh zaplať !

 

***** *****

 

   

 

Aktuality

Opatství

G. J. Mendel

Farnost

Archiv
Fotogalerie
Odkazy
Kontakt

Zpět na úvod