STANOVISKO K AUGUSTINIÁNSKÉMU DOMU V LUHAČOVICÍCH

    

 

Opatství Staré Brno Řádu sv. Augustina je vlastníkem lázeňského domu v Luhačovicích čp. 241, známým také pod názvem "Augustinka" . Tento dům byl začátkem 50-tých let minulého století opatství uloupen bývalým komunistickým režimem. Stalo se tak v rozporu i s tehdy platnými právními předpisy. Tento stav přitom trvá do dnešního dne, neboť ani po převratu v roce 1989 nebyl český stát a jeho justice ochoten vlastnické právo našeho opatství k tomuto domu uznat, a dům našemu opatství vrátit.

Před několika lety dokonce český stát resp. jeho právní nástupce tento dům opět protiprávně převedl na jinou osobu, a to na jistou obchodní společnost, která s označeným domem dosud nakládá a podniká.  

V současné době je naše opatství nuceno se domáhat soudní ochrany svého vlastnického práva v této věci u soudů pro lidská práva mimo území našeho státu. Z tohoto důvodu se naše opatství zcela distancuje od současného faktického stavu v této věci, s tím, že se tak děje bez jeho souhlasu a proti jeho vůli.  

 

 

   

 

Aktuality

Opatství

G. J. Mendel

Farnost

Archiv
Fotogalerie
Odkazy
Kontakt

Zpět na úvod