K "Šifře mistra Gregora Mendela"

Týdeník Euro, č. 41/09, otiskl mimo jiné článek „Šifra mistra Gregora Mendela“, který obsahoval jisté nepřesnosti. Podle vyjádření autora jeho textu, Martina Rychlíka, se tak stalo nedopatřením, nikoliv záměrně. Proto se domníváme, že je naší povinností zareagovat tak, aby zájemci o toto téma byli naprosto v obraze.  

-     V podtitulku článku jsme se dočetli, že Česko usiluje o navrácení zakladatelského díla genetiky. Dále bylo v textu uvedeno, že o navrácení předmětné Mendelovy práce vyvíjí úsilí brněnské augustiniánské opatství. To ovšem neodpovídá realitě. Co se týká nás, starobrněských augustiniánů, ve vztahu k této kauze lze potvrdit jen, že chceme doufat v to, že onen Mendelův rukopis nadále vlastní Vídeňský vikariát augustiniánů, kterému byla Mendelova práce předána do úschovy v době komunismu.  

-     Článek má zavést čtenáře mimo jiné až do samotného Vatikánu. Jsme přesvědčeni, že ale tato adresa není správná. Pokud bychom měli během čtení příběhu někam ve své fantazii doputovat, pak by to mělo být „pouze“ do Říma.    

-     K závěru článku se autor ptá, zda-li onen rukopis geniálního Mendela má mít soukromá osoba, byť by šlo o církevního hodnostáře. Na základě našich informací zmiňovaný Clemens Richter ze Stuttgartu není a nebyl žádný církevní hodnostář.

Doufáme, že toto krátké upřesnění pomůže eliminovat drobné nedostatky výše uvedeného článku. Není totiž neobvyklé, na českém mediálním poli, že primárně nepřesné údaje jsou dále nedůsledně předávané, což má pak často za následek znehodnocení samotného obsahu podávané informace. V tomto případě by to byla škoda.


Lukáš Evžen Martinec, OSA
opat

 

 

   

 

Aktuality

Opatství

G. J. Mendel

Farnost

Archiv
Fotogalerie
Odkazy
Kontakt

Zpět na úvod