IV. Zahradní slavnost

Ve středu 16. září 2009 se v augustiniánském opatství na Starém Brně uskutečnila IV. Zahradní slavnost. 
Výtěžek benefičního večera, který činil 400.000,- Kč byl věnován občanskému sdružení Vodící pes.
Všem dárcům a příznivcům vyslovil otec opat na závěr poděkování těmito slovy: 
Pán Bůh Vám odplať za Vaši štědrost a pochopení pro potřebné.

i
I
   
   

 

Aktuality

Opatství

G. J. Mendel

Farnost

Archiv
Fotogalerie
Odkazy
Kontakt

Zpět na úvod