VELIKONOCE V BAZILICE NA STARÉM BRNĚ9. 4. ZELENÝ ČTVRTEK
 

Mše svatá na památku Večeře Páně - 18:30 hod.
Možnost soukromé adorace bude do 21:00 hod.

*****

10. 4. VELKÝ PÁTEK je dnem přísného postu ! 

Modlitba uprostřed dne - 14:45 hod.  
Křížová cesta  - 15:00 hod.  

Velkopáteční obřady začnou v 18:30 hod. 

*****

11. 4. BÍLÁ SOBOTA

V 8:00 hod. se pomodlíme u Ježíšova hrobu Ranní chvály. 
Bazilika bude otevřena dopoledne do 11:00 hod. 
V tuto dobu je doporučeno rozjímat u Ježíšova hrobu o velikosti Boží lásky, 
jež se nám do krajnosti darovala Ježíšovou vykupitelskou smrtí na kříži. 

VELIKONOČNÍ VIGILIE (11. 4.) - ZAČNE PŘED BAZILIKOU V 18:30 hod. 
Prosíme, nezapomeňte si přinést svíce ! 

*****

12. 4. SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ - neděle
Mše svaté budou v 7:30 hod.9:00 hod. (za farníky) a v 11:00 hod.
Po bohoslužbách budou požehnány pokrmy.

*****

13. 4. VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ
Mše svaté budou v 7:30 hod.9:00 hod. a v 11:00 hod.

                                                    *****

Požehnané Velikonoce všem lidem dobré vůle přejí starobrněnští augustiniáni.

 

   

 

Aktuality

Opatství

G. J. Mendel

Farnost

Archiv
Fotogalerie
Odkazy
Kontakt

Zpět na úvod