Benedikt XVI.: nutnost chránit tradiční vztah muže a ženy

Před měsícem Svatý otec Benedikt XVI. ve svém vystoupení před kurií řekl, že narušení tradičního vztahu 
muže a ženy by mohlo vést ke zničení lidstva a božího díla. Povinností katolické církve je podle něj chránit 
člověka před sebezničením. 
„Tropické pralesy si zaslouží naši ochranu, ale člověk jako bytost si nezaslouží o nic méně,“ řekl papež. 
Rovněž uvedl, že lidstvo potřebuje naslouchat jazyku stvoření, aby pochopilo role muže a ženy.

Nebylo nezajímavé si povšimnout jakou to vyvolalo mediální bouři – krásný příklad toho, že se ďábel přestěhoval do medií. Jak pěkný příklad paradoxní totality liberalizmu. 
Na druhé straně bylo také zjevné zaryté mlčení tak charakteristické pro ty, kdo jen zakřiknutě přihlížejí pestrému duchovnímu reji a všemu, co s ním souvisí v současné „postkřesťanské“ době.

 

Zde uveřejňujeme část reakce poctivě věřícího na jistý moudře vypadající text, který měl reflektovat na papežova slova:

Milý pane opate,

snad už jste ten text četl, pak nosím dříví do lesa. Jeho autor je nepochybně nadaný a schopný člověk... ale,
jeho pero svým skřípáním připomíná Karla Havlíčka Borovského. V jeho postoji pozoruji deficit smyslu pro nadpřirozeno.
Kde je ocenění objektivní moci proměňovat potravu znovuzrozených Božích dětí, plánovaných pro věčné společenství s Nejsvětější Trojicí?
Kdyby kněz neuměl nic jiného než jednou za život proměnit eucharistii, je to nesrovnatelně víc než zaplnit knihovnu geniálními spisy...

 

 

   

 

Aktuality

Opatství

G. J. Mendel

Farnost

Archiv
Fotogalerie
Odkazy
Kontakt

Zpět na úvod